psikoloji tanım açıklama sorun tedavi yöntem hastalık psikanaliz freud sigmund ruhbilim psychology psikoloji adler psikopatoloji şizofreni parapsikoloji psikoterapi psikopati otizm psikanaliz şizofreni parapsychology cure therapy disease illness behaviouralism health autism psychoanalysis

Özel Arama

29 Ekim 2007 Pazartesi

Asklepios ve Olaylara Geniş Açıdan Bakabilmek...

Asklepios ve Olaylara Geniş Açıdan Bakabilmek...


Zeus'un oğlu olan ve güneş tanrısı olarak kabul edilen Apollon'un oğullarından biri olan Asklepios hekimlik tanrısı olarak bilinirmiş. İnsanlar son bir ümit ışığı olarak gördükleri Asklepios'a gelerek, acı içinde kıvranan, güçten düşen yakınlarını tedavi etmeleri için adeta yalvarmaya başlamışlar. Asklepios da bu kişileri tedavi ederek, onları sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyormuş. Bu şekilde hem insanların mutlu olmasına yardım ediyor, hem de onların mutluluklarını görerek kendisi de yaptığı işten büyük bir zevk alarak kendisi de mutlu oluyormuş. Gel zaman git zaman, Asklepios'un mesleğindeki becerisi ve kendine güveni o denli artmış ki, hayatından ümit kesilen hatta daha da ileri giderek ölmüş kişileri bile canlandırmaya başlamış. Bu da doğal olarak, doğanın ve dolaylı olarak Zeus'un kurduğu düzenin bozulması anlamına gelmekteymiş. Yeraltının ve ölüler aleminin tanrısı olarak kabul edilen Hades hiç kimse ölmeyip, kendine gelenlerin arkası kesilince, kardeşi Zeus'la konuşarak, Zeus'un işleyen düzeni yeniden harekete geçirmesini istemiş. Zeus da emirlerine karşı gelen torunu Asklepios'u yıldırımları ile çarptırarak, Hades'in yer altı ülkesine göndermiş. O günden sonra hekimler adeta Asklepios'un mirasını devralarak, o dönemlerde Asklepion denen tedavi kurumlarını oluşturmuşlar. Bunların arasında en önemlilerinden biri Bergama ilçemiz sınırları içindedir.
İnsanlar kendi sınırlarını bilip, ona göre davranmalıdırlar. Eğer yapılan davranışlar, birilerinin iyiliği için bile olsa, başkalarının yaşantısını olumsuz etkiler, doğanın dengesini bozarsa uzun erimde herkesin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle olaylara geniş bir bakış açısı içinde bakılmalı, davranışların sonuçları dikkatli bir şekilde hesap edilmelidir. Önemli olan kişilerin mutluluğu değil, toplumun mutluluğudur. Hekimler de bunu öncelikle toplumsal sağlığı gözeterek görevlerini yaparlar. Ancak toplumun sağlığı konusunda çaba sarfetmek, sadece hekimlerin değil tüm insanların görevidir.